Приједлог закона о заштити становништва од заразних болести