Закони у процедури

Нпр. 23.11.2017
Нпр. 23.11.2017
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству - приједлог предсједника Републике Предсједник Републике Српске 06.10.2017 Package icon Pr zakon o fondu solidarnosti-prijedlog predsjednika RS.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске Министарство правде 05.10.2017 Package icon Pr zakon o izmj i dop Zakona o sudovima.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске Министарство правде 05.10.2017 Package icon Pr zakon o izmj i dop Zakona o prekrsajima RS_1.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 20.09.2017 Package icon Pr zakon o izmj i dop Zakon o komunalnim djelatnostima.zip
Нацрт закона о бањама Министарство трговине и туризма 25.09.2017 Package icon Nc zakon o banjama.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању Министарство финансија 03.10.2017 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o deviznom poslovanju.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске Министарство финансија 02.10.2017 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o penzijskom rezervnom fondu RS.zip
Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама Министарство финансија 07.08.2017 Package icon Nc zakon o rokovima izmirenja novcanih obaveza u poslovnim transakcijama.zip
Нацрт закона о хемикалијама Министарство здравља и социјалне заштите 25.07.2017 Package icon Nc zakon o hemikalijama.zip
Нацрт закона о средњем образовању и васпитању Министарство просвјете и културе 31.08.2017 Package icon Nc zakon o srednjem obrazovanju.zip