Закони у процедури

Нпр. 19.02.2018
Нпр. 19.02.2018
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Министарство унутрашњих послова 29.12.2017 Package icon Pr zakon o izmj i dop Zakon o zastiti od pozara.zip
Нацрт закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске Министарство правде 18.12.2017 Package icon Nc zakon o izvrsenju krivicnih i prekrsajnih sankcija RS.zip
Нацрт закона о заштити жртава ратне тортуре Министарство рада и борачко-инвалидске заштите 29.12.2017 Package icon Nc zakon o zastiti zrtava ratne torture.zip
Нацрт закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела Министарство правде 10.01.2018 Package icon Nc zakon o oduzimanju imovine.zip
Нацрт закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење Министарство здравља и социјалне заштите 28.11.2017 Package icon Nc zakon o zastiti zdravlja stanovnistva od duvanskih proizvoda.zip
Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о студентском организовању Министарство просвјете и културе 23.11.2017 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o studentskom organizovanju.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку Mинистарство рада и борачко-инвалидске заштите 29.12.2017 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o strajku_0.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку Министарство правде 23.11.2017 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o izvrsnom postupku.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама Министарство правде 23.11.2017 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o sudskim taksama.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 31.10.2017 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o duvanu.zip