Закони у процедури

Нпр. 21.09.2017
Нпр. 21.09.2017
Назив Предлагач Датум Преузми
Нацрт закона о Правобранилаштву Републике Српске Министарство правде 06.07.2017 Package icon Nc zakona o Pravobranilastvu Republike Srpske.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске Министарство правде 04.07.2017 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o prekrsajima RS.zip
Нацрт закона о страним улагањима Министарство за економске односе и регионалну сарадњу 05.05.2017 Package icon Nc zakon o stranim ulaganjima.zip
Нацрт закона о гасу Министарство индустрије, енергетике и рударства 01.06.2017 Package icon Nc zakon o gasu.zip
Нацрт закона о измјени и допунама Закона о судовима Републике Српске Министарство правде 30.05.2017 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o sudovima RS.zip
Нацрт закона о измјени и допунама Закона о комуналним дјелатностима Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 01.06.2017 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o komunalnim djelatnostima.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Министарство унутрашњих послова 12.05.2017 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o zastiti od pozara.zip
Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о здравственим коморама Министарство здравља и социјалне заштите 23.12.2016 Package icon Nc zakon o izmj o dop Zakona o zdravstvenim komorama.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама Републичка управа цивилне заштите 25.01.2017 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o zastiti i spasavanju u vanrednim situacijama.zip
Нацрт закона о општој безбједности производа у Републици Српској Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Министарство индустрије, енергетике и рударства 23.12.2016 Package icon Nc zakon o opstoj bezbjednosti proizvoda u RS.zip